قسمت یازدهم

قفل مفصل همراه با فشار به گردن برای تسلیم کردن حریف.


دانلود قسمت 11
(6 مگابایت)


قسمت دوازدهم
اجرای فن سانکاکو(خفه کردن با پا):

دانلود قسمت 12
(10 مگابایت)


قسمت سیزدهم
یک روش دیگه برای اجرای فن سانکاکو:


دانلود قسمت 13
(6 مگابایت)


قسمت چهاردهم
آموزش برگردوندن حریف تو خاک، وقتی حریف زمین میافته همیشه اجرای فنون خاک سخته چون هم داور مهلت زیادی نمیده هم حریف مقاومت میکنه. با دیدن این آموزش روشی رو یاد میگیرید که میتونید به راحتی حریفتون رو به پشت به خوابونید و ازش امتیاز بگیرید:


دانلود قسمت 14
(6.5 مگابایت)


قسمت پانزدهم
این تکنیک هم مربوط به برگردوندن حریف در خاک و قرار گرفتن در حالت اوسایکومی وازا(نگه داشتن در خاک) میباشد:


دانلود قسمت 15
(9 مگابایت)


قسمت شانزدهم
اصل این روش مثل آموزش قبلی است اما در این حالت حریف سریع خودش رو به زمین میچسبونه که در نتیجه توری(فن زننده) جهت غلت خوردنش رو عوض میکنه:


دانلود قسمت 16
(8 مگابایت)


قسمت هفدهم
آموزش اوسوتو گاری:


دانلود قسمت 17
(6.5 مگابایت)


قسمت هجدهم
ترکیب اوسوتوگاری با اوچی ماتا (+ اوچی گاری):


دانلود قسمت 18
(7.5 مگابایت)


قسمت نوزدهم
آموزش تای اوتوشی(چیز خاصی نمیگن توش!) :


دانلود قسمت 19
(10 مگابایت)
قسمت بیستم
مکمل قسمت قبلی، تو این ویدئو ترکیب تای اوتوشی با فنهای دیگه و دفاع در برابر تای اوتوشی نشان داده میشه(تای اوتوشی برای حریفهای بزرگتر و قویتر خیلی خوب جواب میده):


دانلود قسمت 20
(10 مگابایت)
____________________________________________________________
* در این کلیپها فقط نکاتی آموزش داده میشود که بیشتر در شیایی و مسابقات کارآیی داره.
در صورت اجرا نشدن ویدئوها برنامه k-Lite codec رو باید نصب کنید.
تمام ویدئوها رو روی سرور mediafire.com قرار دادیم که در صورت قطع شدن میتونید دانلودتون رو بعدا ادامه بدید
منبع : ایران جودو